21 Νοεμβρίου

Κακό είναι αυτό που περισπά.
Το κακό έχει γνώση του καλού, αλλά το καλό του κακού όχι.
Αυτεπίγνωση έχει μόνο το κακό.
Ένα μέσο του κακού είναι ο διάλογος.

Φραντς Κάφκα, Το τρίτο μπλε τετράδιο, 21 Νοεμβρίου 1917