27 Απριλίου

Αξιέπαινη διεύθυνση!
Η αναρρωτική άδεια, η οποία μου ενεκρίθη τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, λήγει την 4η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ένεκα του ότι η κατάσταση της υγείας μου παρά την διαρκή ιατρική παρακολούθηση, την οποία απολαμβάνω, μέχρι τώρα δεν είναι τέτοια ώστε να μου δίνει την δυνατότητα να αναλάβω υπηρεσία στο Ίδρυμα, χωρίς να φοβούμαι για μία επιδείνωση, παίρνω το θάρρος να αιτηθώ ευγενικά να μου επιτρέψετε από την 5η Μαΐου του τρέχοντος έτους να κάνω χρήση της ετήσιας αδείας μου των πέντε εβδομάδων.

Πράγα, την 27η Απριλίου 1922
Μετά εξαιρετικής τιμής
Δρ Φ. Κάφκα


Φραντς Κάφκα, επιστολή στη διεύθυνση του Ιδρύματος για την Ασφάλιση Εργατικών Ατυχημάτων για τη Βοημία, 27 Απριλίου 1922