11 Απριλίου

Αξιότιμε κύριε Βολφφ!
Τις θερμότερες ευχαριστίες μου για την ευγενική επιστολή σας, με τους όρους για την αποδοχή του «Θερμαστή» στην «Ημέρα της Κρίσης» είμαι απολύτως και πολύ ευχαρίστως σύμφωνος. Μόνο μία παράκληση, την οποία άλλωστε έχω εκφράσει και στην τελευταία επιστολή μου. «Ο θερμαστής», «η μεταμόρφωση» (η οποία είναι σε μέγεθος 1 1/2 φορά όσο ο θερμαστής) και η «Κρίση» συνδέονται εξωτερικά και εσωτερικά, υπάρχει μεταξύ τους ένας προφανής και ακόμη περισσότερο ένας μυστικός δεσμός, την παρουσίαση του οποίου μέσω της έκδοσής τους σε ένα βιβλίο με κοινό τίτλο όπως «Οι γιοι» δεν θα ήθελα να εγκαταλείψω. Θα ήταν λοιπόν δυνατόν  «ο θερμαστής» ανεξαρτήτως της δημοσίευσης στην «Ημέρα της Κρίσης» να συμπεριληφθεί αργότερα συνδεδεμένος με τις δύο άλλες ιστορίες σε ένα και μοναδικό βιβλίο σε μια οποιαδήποτε έκδοση, που θα στηθεί σύμφωνα με την δική σας κρίση, αλλά σε προβλεπόμενο χρόνο και θα ήταν δυνατόν μία διατύπωση αυτής της υπόσχεσης να συμπεριληφθεί στο τωρινό συμβόλαιο για τον «Θερμαστή»; Για μένα η ενότητα των τριών ιστοριών δεν είναι ελάσσονος σημασίας από την ενότητα της μίας εξ αυτών.
Υμέτερος αφοσιωμένος εγκαρδίως

Δρ Φ Κάφκα


Φραντς Κάφκα, επιστολή στον εκδότη Κουρτ Βολφφ, 11 Απριλίου 1913