31 Αυγούστου

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος λαμβάνει το θάρρος να υποβάλει στο αξιότιμο Διοικητικό Συμβούλιο την παράκληση αύξησης του βασικού μισθού του από 1.800 Κ σε 2.400 Κ και αιτιολογεί την παράκληση αυτή ακολούθως:

Φραντς Κάφκα, επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για την Ασφάλιση Εργατικών Ατυχημάτων, 31 Αυγούστου 1910