1 Σεπτεμβρίου

Σε παρακαλώ γράψε μου γι' αυτό, ξεχνάς τώρα συχνά ν' απαντάς στις ερωτήσεις μου.

Φραντς Κάφκα, επιστολή στην Μίλενα Γέσενσκα, 1 Σεπτεμβρίου 1920