19 Αυγούστου

Αξιότιμο Διοικητικό Συμβούλιο
του Ιδρύματος για την Ασφάλιση Εργατικών Ατυχημάτων
για το Βασίλειο της Βοημίας στην Πράγα!

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος παρακαλεί, αφού λάβετε υπ' όψιν το εσώκλειστο ιατρικό πιστοποιητικό, όπως έχετε την καλοσύνη να του παράσχετε 8ήμερη άδεια.

Πράγα, την 19η Αυγούστου 09

Δρ. Νομικής Φραντς Κάφκα


Φραντς Κάφκα, επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για την Ασφάλιση Εργατικών Ατυχημάτων, 19 Αυγούστου 1909